Byggnads

Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, är fackförbundet för dig som jobbar inom bygg- och anläggningssektorn. Byggnads är LO:s femte största förbund. Detta fackförbund har idag kring 100 000 medlemmar i över 80 olika yrkesgrupper. Du kan bli medlem oavsett om du har en fast tjänst, jobbar som timanställd eller har ett vikariat. Även du som studerar kan bli medlem i detta fackförbund.

Byggnads har till uppgift att ta tillvara sina medlemmars intressen när det kommer till arbetsmarknaden och även hur det har det i samhället för övrigt. Detta fackförbund verkar även för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati.

Bra avtal

Byggnads har idag tre uppgifter som de arbetar huvudsakligen med och det är att förhandla med olika arbetsgivare för att få fram bra avtal om medlemmarnas löner, arbetstid och andra arbetsvillkor. De ser även till att försvara sina medlemmars rättigheter enligt de lagar som finns samt att de bistår sina medlemmar när det kommer till rätten kring försäkringsersättning vid sjukdom, olycksfall, ålderdom, rehabilitering och arbetslöshet.

Byggnads finns organiserat i elva olika regioner och de har även 199 stycken medlemskretsar. Alla medlemmar ingår i någon av dessa kretsar. Medlemmar kan vara med och aktivt arbeta för att påverka och utveckla själva verksamheten.

Byggnads är ett fackförbund som engagerar sig i politik, eftersom byggbranschen är beroende av olika politiska beslut.

Byggnads är fackförbundet för alla byggnadsarbetare. Att vara medlem i Byggnads är värdefullt på många olika sätt. Som medlem i detta fackförbund kan du få hjälp inom många olika områden.

Din medlemsavgift varierar beroende på din inkomst och vilken region du tillhör. Din medlemsavgift består av två delar, dels en avgift till förbundet och dels en avgift till din region. Om du är medlem i a-kassan betalar du en avgift även dit. För mer information om vad du ska betala som medlem så bör du besöka Byggnads hemsida och se deras olika avgifter, då de är uppdelade per region.

Bli medlem

Att bli medlem i Byggnads är enkelt och som medlem får du tillgång till en del förmåner. Bland annat får du rådgivning och hjälp med sådant som gäller anställning, uppsägning, arbetsmiljö, löner till arbetsskador och försäkringsfrågor. Du kan även få förhandlingshjälp samt rättshjälp. Som medlem i detta fackförbund får du även tillgång till en mängd olika utbildningar. Det kan vara fackliga utbildningar så väl som utbildningar som rör arbetslivet.

En annan förmån du har som medlem i Byggnads är att du får till gång till en mängd olika försäkringar. Du har även tillgång till förmånliga medlemslån och billån.

Medlemmar hos detta fackförbund får även tillgång till Sveriges största byggtidning, Byggnadsarbetaren, som utkommer med 15 nummer per år.

Andra förmåner och rabatter hos detta fackförbund är rabatt hos Fonus och Familjens jurist. Du kan även få rabatt på semester i Italien och rabatt på boende i Stockholm på Rönneberga kursgård.