Handels

Handels är Sveriges tredje största LO-förbund och de har cirka 157 000 medlemmar. Av dessa är nästan 100 000 är kvinnor. Handels bildades 1906 och av deras medlemmar är en tredjedel av de yrkesverksamma under 30 år. De flesta av detta förbunds medlemmar jobbar inom detaljhandeln, men det finns även medlemmar som jobbar inom hantverk och folkrörelseorganisationer. Bli medlem i handels om du jobbar som till exempel frisör, optiker, urmakare, butiksbiträde eller tjänsteman. Du kan även bli medlem om du jobbar inom skönhet eller gym.

Medlemsavgiften varierar beroende på inkomst och ligger mellan 115 kr till 487 kr/mån. Du som studerar är medlem gratis, men omfattas inte av inkomstförsäkringen.

Förmåner

Du får en mängd förmåner för din medlemsavgift. Bland annat får du rådgivning, hjälp med förhandlingar, rättshjälp, stöd och hjälp med saker som anställningsvillkor, löner, arbetsmiljö eller dina rättigheter.

Med din medlemsavgift ingår även olika försäkringar, så som hemförsäkring och olycksfallsförsäkring och inkomstförsäkring. När det kommer till inkomstförsäkring så gäller den om du blir arbetslös och har varit medlem i minst 12 månader. Du måste även tjänat över en viss summa. Då får du behålla 80 % av din inkomst.

Som medlem har du även tillgång till olika utbildningar om du vill lära dig mer om facket och dina rättigheter på jobbet.

Medlemmar har tillgång till Handelskortet, som ger en massa rabatter och andra förmåner. Bland annat kan du få billigare resor, bensin, friskvård och nöjen.

Du som är medlem i Handels kan även få tillgång till olika förmånliga medlemslån.

Handels har även hand om kollektivavtal och de två största kollektivavtalen finns inom lager och butik. Handels har kring 40 olika kollektivavtal.

Kollektivavtal är till för att reglera olika saker så som lön, ersättningar, avtalspension, försäkringar och mycket mer. Det finns som en trygghet för dig och dör den som anställer dig.

Se till att kontrollera om din arbetsgivare har kollektivavtal. Handels anser att alla arbetsgivare ska ha kollektivavtal och kontaktar arbetsgivare som inte har kollektivavtal och inleder förhandlingar.

Fackförbundet Handels och fackförbundet Unionen organiserar båda tjänstemän och det finns ett avtal mellan dessa två om vilka tjänstemannagrupper som organiseras i respektive fackförbund. Du bör se till att du som är tjänsteman är med i rätt fack.

Handels arbetar för en hel del saker så som rätten till heltid, rättvisa löner, bättre arbetsvillkor, minska löneskillnader mellan män och kvinnor, att alla ska ha ett kollektivavtal, rätt till utbildning och kompetensutveckling. De tar även mot alla former av diskriminering.

Handels arbetar även med att påverka politiker och beslutsfattare på olika nivåer i frågor som är viktiga för detta fackförbunds medlemmar. Handels är medlemmar i LO och det ökar denna påverkansmöjligheten. Handels samarbetar även med andra fackförbund och organisationer i Sverige, norden och internationellt.