Lärarförbundet

Fackförbundet Lärarförbundet kom att bildas 1991. Det när Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet blev sammanslagna till en enda organisation för personal inom förskola, skola, högskola och vuxenutbildning. Detta fackförbund är inte bara för lärare utan även för personal så som studie- och yrkesvägledare samt skolledare som rektorer med mera. Medlemsantalet ligger på 230 000 medlemmar samt att Lärarförbundet även är en del av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Det finns flera olika fördelar med att bli medlem i Lärarförbundet. Är du medlem i detta fackförbund så ingår bland annat inkomstförsäkring, kurser för lärare, förmånliga medlemslån, lönestatistik, försäkringar, experthjälp och juridiskt stöd.

Fackförbundets mål är att arbeta för att det ska bli en förbättring för alla medlemmar när det kommer till lönevillkor och arbetsvillkor. De vill även tillsammans med sina medlemmar verka för att ha ett så stort inflytande som möjligt när det gäller utbildningspolitiska frågor. Lärarförbundet jobbar regionalt, nationellt samt internationellt för att främja allas rätt till utbildning.

Tidningar

Lärarförbundet ger ut flera olika tidningar. Två av dem är till alla medlemmar och de andra tidningarna riktar sig till olika sorters yrkeskårer. Tack vare sin sammanslagning som skedde 1991, så kan Lärarförbundet stödja ett bredare omfång av yrkesgrupper.

På Lärarförbundets egen hemsida så kan du läsa om de olika förmånerna du får tillgång till och här kan du även bli medlem i Lärarförbundet. När det kommer till förmåner så får du bland annat två tidningar, Lärarnas Tidning och Pedagogiska magasinet. Dessa är helt gratis. Utöver dessa får du en ämnestidning för 22 kr/månaden. Du kan också välja att prenumerera på ytterligare en eller flera ämnestidningar och då kostar det 22 kr/månad per tidning. Du som vill engagera dig mer inom läraryrket, kan delta i Lärarmötet, som är samtal om aktuella ämnen som rör lärare. Det finns även olika föreläsningar att delta i. Lärarförbundet finns även där för dig som behöver juridiskt stöd. Detta fackförbund har även tagit fram ett antal digitala verktyg för sina medlemmar. Bland annat verktyg som hjälper dig att hålla koll på din arbetstid, hur lönen bör ser ut eller verktyg där du får stöd och råd om olika yrkesfrågor, undervisning, föräldrakontakt och mycket mer.

Förmåner

För att du ska kunna känna dig trygg, så har även Lärarförbundet en inkomstavgift som ingår i din medlemsavgift. Du har även möjligheten att söka olika stipendier och få hjälp med att ha koll på olika kollektivavtal. Andra förmåner hos detta fackförbund är billigare resor, billigare prenumerationer på tidningar och bättre och förmånligare lån.

Förbundsavgift är medlemsavgiften du betalar för att vara medlem i Lärarförbundet. Den varierar beroende på hur mycket du tjänar och vilken slags medlem du är. Det ligger på mellan 50 kr upp till 325 kr. Om du är yrkesaktiv så ingår inkomstförsäkringen i denna avgift. Det går att betala medlemsavgiften på flera olika sätt.  Du kan betala den genom att det dras på din lön, eller betala via autogiro e-faktura eller via pappersavi. För lärarstudenter är medlemskapet gratis hela studietiden.

Om du även vill vara medlem i Lärarförbundets a-kassa, så kostar det 110 kr per månad.