SEKO

SEKO är ett fackförbund med drygt 130 000 medlemmar och de ingår i LO. Detta fackförbund bildades 1970 då åtta förbund gick samman. Dessa var Svenska teleförbundet, Försvarsverkens civila personals förbund, Kraftverkens personalförbund, Svenska järnvägsmannaförbundet, Svenska vårdpersonalförbundet, Civilförvaltningens personalförbund, Svenska vägarbetareförbundet och Svenska postförbundet. De hette då Statsanställdas Förbund. Under mitten av 90-talet bytte man namn till nuvarande SEKO. Detta fackförbund verkar för medlemmar i en mängd olika sektorer. Dessa är Civil, Energi, Försvar, Post, Sjöfolk, Tele, Trafik, Vård, Väg & ban.

Det är lätt att bli medlem i SEKO och första halvåret som medlem betalar du bara 50 kronor per månad. Därefter så betalar du en avgift som baseras på vad du tjänar. SEKO själva ger dig fem anledningar till varför du ska bli medlem. Det är att du alltid har någon att vända dig till om du får problem på ditt jobb. Det är även att du får rätt lön och arbetsvillkor, hjälp i förhandlingar, extra skydd vid arbetslöshet och försäkringsskydd.

Medlemsavgift

Som lägst är medlemsavgiften på 50 kronor och som mest är den 288 kronor. Studerande medlemmar betalar 50 kronor.  Det kan tillkomma en klubbavgift på 0-122 kronor och det beror på om det finns en SEKO-klubb på din arbetsplats eller inte. Det tillkommer även en avgift till a-kassan om 140 kronor per månad.

Som medlem i SEKO får du en mängd olika förmåner och rabatter. Bland annat kan du få hjälp med olika frågor. Det kan vara lönetvister, uppsägningsärenden, arbetsskador med mera. Du kan även få råd och hjälp från olika ombudsmän när det kommer till arbetsmiljö, försäkringsfrågor och pensionsfrågor.

Medlemmar i SEKO har även tillgång till en inkomstförsäkring. Det innebär att du får mer pengar om du blir arbetslös. Du ska ha tjänat över en viss summa, samt varit medlem i minst 12 månader. Då får du 80 % av din lön.

Andra förmåner är utbildningar, som du kan få tillgång till gratis. Du får även ersättning för förlorad arbetsinkomst om du går en utbildning på arbetstid.

Medlemmar får även ersättning om arbetsplatsen går ut i strejt eller om det sker konflikter. Medlemmar i SEKO har även rätt till rättshjälp.

Alla medlemmar i detta fackförbund får även en medlemstidning som kommer ut sex gånger per år. Medlemmar har även ett SEKO-kort, som är laddat med rabatter och förmåner. Bland annat får du rabatter på resor, glasögon, kläder, elektronik och mycket mer. Du får även förmånliga erbjudanden inom försäkringar, evenemang, hus, IT, motion, hälsa, nöje och kultur.

SEKO har även att du kan få tillgång till en mängd olika försäkringar. Det kan vara kompletteringsförsäkring, barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, juristförsäkring och försäkringar för specifika branschområden. Dessa går att läs mer om på SEKOS egen hemsida.